Zakończono budowę ulicy Granicznej

Pod koniec października została zakończona budowa ulicy Granicznej, której stan od wielu lat był zmorą kierowców, rowerzystów i pieszych .

Samorząd dzięki wytężonym działaniom doprowadził największą w tym roku w naszej gminie inwestycję drogową do końca. Powstało ok. 2,6 km drogi wraz z chodnikiem. Kompleksowo rozwiązano także problem odwodnienia drogi budując nowe odcinki kanalizacji deszczowej i odwadniającej. Całkowity koszt inwestycji po przetargu i robotach dodatkowych wynosił około 4,2 mln złotych z czego zgodnie z umową gminie zostanie zwrócone 1 368 000 z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

- Podbudowa drogi została wykonana metodą recyklingu głębokiego na zimno, a nawierzchnia składa się z dwóch warstw asfaltobetonu. Pierwszej – wiążącej oraz drugiej ścieralnej (właściwa). Jest to bardzo nowoczesna, proekologiczna metoda budowy dróg wykorzystująca istniejącą już podbudowę. - mówi Wójt Gminy Tomasz Sadłoń. Mieszkańcy ulicy Granicznej i osoby korzystające z tej drogi są bardzo zadowoleni z nowej nawierzchni. - Jako młoda mama cieszę się, że przed moim domem mam prostą drogę i chodnik, po którym mogę się łatwo przemieszczać z dziecięcym wózkiem, wcześniej spacery na drodze o tak podziurawionej nawierzchni były prawie niemożliwe. - mówi Monika Muszyńska – mieszkająca przy ulicy Granicznej w Psarach.

Wykonawca inwestycji we własnym zakresie wyrównał teren parkingu przy cmentarzu w Psarach oraz położył asfalt na jego wjeździe i wyjeździe.