Gminne Obchody Dnia Niepodległości

W tym roku Gminne Obchody Narodowego Dnia Niepodległości odbyły się w sołectwie Dąbie. O godz. 10.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się Msza Święta w intencji ojczyzny, którą odprawił proboszcz Parafii w Psarach Jan Piekarski, Proboszcz Parafii w Sarnowie ks. dr Mirosław Wilki, Probosz w Parafii w Dąbiu ks. Edward Kołomański i Proboszczem z Preczowa Janem Dylińskim.

Następnie odbył się uroczysty przemarsz do remizy strażackiej OSP w Dąbiu gdzie przedstawiono część artystyczną obchodów. Na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz zespoły śpiewacze działające na terenie Gminy Psary. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica, Radni: Grażyna Polasiak, Magdalena Gdesz – Sobczak, Małgorzata Pasek, Teresa Kosmala – Gąsior, Adam Adamczyk, Przemysław Krasoń, Remigiusz Olesiński, Wiesław Zarychta, Łukasz Siwczyk, Krzysztof Dulko, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta Gminy Psary Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska – Sorn, Skarbnik Gminy Psary Joanna Przybyłek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Grażyna Trzcionka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnowie Małgorzata Barańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Sarnik, sołtysi oraz zgromadzeni goście.