Za nami Gminny Dzień Strażaka i Zawody Sportowo-Pożarnicze

13 maja upłynął nam pod znakiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Tego dnia na stadionie sportowym w Sarnowie świętowaliśmy Dzień Strażaka, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Psar oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Psary.

Na początku uroczystości Komendant Gminny OSP dh Tomasz Kot wprowadził oddziały strażackie na stadion w Sarnowie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” z Wojkowic Kościelnych. Następnie złożył meldunek Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Zdzisławowi Banasiowi, po czym głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh i Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który przywitał zaproszonych na tą uroczystość gości. Na obchodach pojawili się parlamentarzyści, władze powiatowe oraz gminne.
Następnie przyszedł czas na przekazanie i poświęcenie nowego lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego, który otrzymała jednostka OSP w Psarach. Wójt Tomasz Sadłoń oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica przekazali kluczyki do nowego samochodu na ręce komendanta gminnego i naczelnika OSP w Psarach Tomasza Kota. Lekki pojazd pożarniczy o wartości blisko 350 tys. zł został zakupiony ze środków gminy Psary.
W dalszej części uroczystości księża Andrzej Ciszewski i Jan Piekarski poświęcili nowy wóz, a druhowie podziękowali i wręczyli statuetki osobom, które pomogły przy jego pozyskaniu.

Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia
Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał dh Jerzy Czapla. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyznano „Odznakę za zasługi dla pożarnictwa powiatu będzińskiego”: Damianowi Jaworkowi, Jerzemu Madejowi, Andrzejowi Kubikowi, Marianowi Marcinkowskiemu, Lucjanowi Nowakowi, Markowi Kotule, Kazimierzowi Kocotowi oraz Jerzemu Dulikowi.
Postanowieniem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaki „Strażak wzorowy” nadano: Jakubowi Jaworkowi, Pawłowi Przybyło oraz Mariuszowi Grabowskiemu.
Odznaczenia wręczyli Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Banaś, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tomasz Sadłoń oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. brygadier Arkadiusza Spera.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Psary rozstrzygnięte
Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią zostały zorganizowane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Psary. W rywalizacji wzięło udział sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Zawody rozgrywane były w 2 konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. O wyniku końcowym decydował czas i poprawność wykonania zadań. W grupie kobiet złoto zdobyły druhny z Sarnowa. W grupie mężczyzn najlepsza okazała się drużyna OSP Dąbie, II miejsce zajęło OSP Góra Siewierska, III OSP Strzyżowice, na IV uplasowali się strażacy z OSP Preczów, V miejsce trafiło do Sarnowa, a VI do ochotników z Psar.
Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a te które zajęły miejsca na podium dodatkowo medale, puchary i bony o różnej wartości do wykorzystania na zakup wyposażenia strażackiego.
Podczas uroczystości nie zabrakło także wielu ciepłych słów, życzeń i podziękowań dla wszystkich strażaków kierowanych przez wójta Tomasza Sadłonia oraz licznie zaproszonych na tą uroczystość gości.

Nowy wóz OSP Psary
Warto wspomnieć, że nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który w tym roku otrzymali druhowie z jednostki OSP Psary posiada czterodrzwiową kabinę przystosowaną do przewozu 6 osób, świetlne i dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego oraz kompleksowe wyposażenie. Zaopatrzony jest między innymi w elektryczną wyciągarkę, hak holowniczy, maszt oświetleniowy LED, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze oraz agregat wodno-pianowy z linią szybkiego natarcia. Posiada również kamerę termowizyjną i profesjonalny sprzęt hydrauliczny. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane są żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi. W kabinie kierowcy zainstalowano radiotelefon, a w wozie znajdują się dodatkowo dwa radiotelefony przenośne. W samochodzie są również niezbędne w wielu akcjach ratowniczych sprzęty, takie jak torba medyczna PS R-1, drabina nasadkowa, prądownica czy hydronetka plecakowa. Wartość zakupu wyniosła 349 200 zł.