Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców

Dziś na stronie internetowej BIP podaliśmy informację, że Gmina Psary przystępuje do zakupu węgla po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Do końca października do Urzędu Gminy Psary wpłynęło ponad 250 wstępnych deklaracji od właścicieli domów opalanych węglem o chęci jego zakupu na preferencyjnych warunkach. Z uwagi na duże zainteresowanie, psarski samorząd podjął decyzję o przystąpieniu do dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Na chwilę obecną nie możemy jeszcze jednoznacznie powiedzieć jak proces zakupu węgla będzie przebiegał w naszej gminie. Prowadzimy analizy prawne i analizy dotyczące podatku VAT oraz rozmowy z PGG, Regionalną Izbą Obrachunkową i składami opału. Rozważamy też zaangażowanie w ten proces gminnych jednostek, by uprościć i usprawnić działania systemu.

Dołożymy wszelkich starań, by proces składania wniosku i zakupu węgla przebiegał jak najsprawniej. Na początku przyszłego tygodnia na naszej stronie internetowej pojawi się wzór wniosku, terminy i szczegóły realizacji tego przedsięwzięcia.

Prosimy zatem o cierpliwość, ponieważ nie chcemy podawać do publicznej wiadomość niesprawdzonych informacji.