Trwa odstrzał redukcyjny dzików

W związku z występowaniem coraz większej liczby dzików na terenie naszej gminy oraz wzrostem powodowanych przez nie szkód od sierpnia jest prowadzony odstrzał redukcyjny. Prosimy również mieszkańców, by nie dokarmiali dzikiej zwierzyny. Dziki często podchodzą zwabione wyrzucaną żywnością, niezabezpieczonymi koszami na śmieci czy zaniedbanymi terenami, na których wśród wysokiej trawy i zakrzaczeń szukają schronienia.

W związku z licznymi zgłoszeniami szkód jakie wyrządzają dziki w miejscach publicznych na terenie naszej gminy, na wniosek psarskiego samorządu Starosta Będziński wydał decyzję o odstrzale redukcyjnym. Odstrzał jest prowadzony na terenach zielonych wyłączonych z obwodów łowieckich przez doświadczonych myśliwych, od sierpnia tego roku do 30 czerwca 2023 r. Myśliwi będą ubrani w specjale odblaskowe kamizelki z napisem „odstrzał redukcyjny”.

Nie dokarmiaj dzików!

Wyrządzane przez dziki szkody w miejscach publicznych to problem, z którym mierzą się niemal wszystkie gminy i miasta w Polsce. Dzikiej zwierzyny jest coraz więcej i coraz chętniej zagląda ona na tereny mieszkalne. Najczęstszą przyczyną wychodzenia zwierząt z lasu jest łatwość w zdobywaniu pokarmu.

Warto więc zadbać o to, by nie zostawiać żadnych resztek żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Skoszona trawa, opadłe owoce, resztki pożywienia, obierki czy inne odpady organiczne i komunalne powinny być kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach i kompostownikach. Należy również zamykać śmietniki przy posesjach i nie zostawiać otwartych worków ze śmieciami obok pojemników.

Dziki potrafią wędrować od posesji do posesji w poszukiwaniu resztek pożywienia. Jeśli w jednym miejscu znajdą liście lub obierki z warzyw, upodobają sobie całą okolicę. To zwierzęta bardzo inteligentne – raz nauczone, nie boją się ludzi i wracają w coraz liczniejszych stadach, powodując szkody na terenach przydomowych.

Spotkasz dzika? Zachowaj spokój

Gdy spotkasz dzika nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, nie krzycz i nie płosz zwierzęcia, ponieważ skutek Twoich działań może być odwrotny od zamierzonego. Zachowaj spokój i oddal się. Dziki zazwyczaj nie atakują, jeśli nie czują się zagrożone. W sytuacji gdy spotkasz lochę z warchlakami najlepiej od razu się wycofaj, zachowując przy tym dużą ostrożność.