CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem stworzenia centralnej bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/ Wypełniony i wydrukowany druk deklaracji można również złożyć w kancelarii Urzędu Gminy.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, może wynieść nawet do 5 tys. zł.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

CEEB - broszura informacyjna