Zarządzenie Wójta Gminy Psary

Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugiej edycji otwartego konkursu oferty.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 05 maja 2022 roku