Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Strzyżowicach