Chodnik w Goląszy Bisce coraz dłuższy

Z dnia na dzień widać coraz większe zmiany przy budowie ponad kilometrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Goląszy Bisce. Inwestycja, wsparta ponad pół milionową dotacją z budżetu Psar, ułatwi spacerującym bezpieczne poruszanie się od Góry Siewierskiej do Brzękowic.

W ramach przeprowadzonych prac budowlanych wykonano kanalizację deszczową wraz z zabudową studni rewizyjnych, studzienek ściekowych oraz separatora z osadnikiem. Ułożono krawężniki oraz wykonano konstrukcję chodnika z kruszywa. W kolejnym, końcowym etapie inwestycji wykonawca ułoży górną nawierzchnię z kostki brukowej oraz wykona prace związane z uzupełnieniem brakującej warstwy asfaltu na drodze.

Dzięki budowie ponad kilometrowego odcinka chodnika, piesi będą mogli się bezpiecznie poruszać od Góry Siewierskiej do Brzękowic. Zgodnie z umową prace zakończą się w sierpniu 2022 roku. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 1 094 979,37 zł, z czego 547 777,47 zł to dotacja dla powiatu będzińskiego z budżetu Gminy Psary. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogrem Łukasz Kyrcz z Bytomia.