Jakość powietrza w Psarach

Sezon grzewczy w pełni. Przypominamy, że gminny system monitoringu jakości powietrza pozwala mieszkańcom na bieżąco sprawdzać stan powietrza w Psarach. Dzięki temu, można zdecydować czy warto wybrać się na spacer czy lepiej pozostać w domu albo czy otwarcie okien pozwoli bezpiecznie wywietrzyć pomieszczenie.

 

Mierzymy jakość powietrza w Psarach

Zadaniem zamontowanej na budynku Urzędu Gminy Psary stacji pomiarowej Syngeos Air Pro jest informowanie mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza. Na tablicy wyświetlany jest komunikat o stopniu jakości powietrza występującego na terenie zamontowanego czujnika. Dodatkowo stacja pomiarowa pozwala sprawdzać naprzemiennie podstawowe parametry: stężenie pyłów PM10, PM2,5, PM1, wilgotność, temperatura oraz ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki, które mogą wpływać na tworzenie się smogu. Można je monitorować na stronie www.psary.pl

Ponadto na naszej stronie internetowej publikowane są alarmy smogowe dotyczące pyłu zawieszonego PM10, które ogłasza Departament Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach. W Polsce dobowe normy dla pyłu zawieszonego PM10 są ustalane na trzech poziomach:
• poziom dopuszczalny – 50 µg/m3
• poziom informowania – 100 µg/m3
• poziom alarmowy - 150 µg/m3

Przegląd stanu powietrza w 2021 roku

Z raportu rocznego ze stacji pomiarowej zamieszczonej na budynku Urzędu wynika, że miesiące, w których normy zostały wielokrotnie podwyższone to styczeń, luty i grudzień, czyli szczyt sezonu grzewczego.

W styczniu odnotowano 5 dni, w których stężenie pyłu PM10 przekroczyło 100 µg/m3. W lutym odnotowano 12 dni, z czego 2 z nich pokazały przekroczenie na poziomie wyższym niż 150 µg/m3. Natomiast w grudniu 3 dni były na poziomie wyższym niż 100 µg/m3 , a jeden powyżej 150 µg/m3 .

Powodem tak wysokich wskaźników jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń z prywatnych domów, która powstaje przez eksploatowanie starych kotłów, ogrzewanie domów za pomocą niskiej jakości węgla, miału, mułu oraz spalanie śmieci.

Termin wymiany pierwszych pieców już minął!

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i urządzenia grzewcze mogą być dopuszczone do stosowania w codziennym użytkowaniu. Przepisu obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwa stałe.

Przypominamy, że do końca grudnia był czas na wymianę pieców, których rok produkcji przekroczył 10 lat. Natomiast te, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i licząc od tego dnia trwa:
• od 5 do 10 lat od daty ich produkcji należy wymienić do końca 2023 roku,
• poniżej 5 lat do końca 2025 roku,
• kotły klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2027 roku.

Zdobądź dotację na wymianę starego pieca

Psarski samorząd systematycznie realizuje zadania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w gminie. Wśród działań służących ochronie środowiska i ograniczeniu niskiej emisji możemy wymienić kompleksowe modernizacje energetyczne i montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, montaż oświetlenia hybrydowego czy akcje edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców. W walkę ze smogiem angażują się także uczniowie i nauczyciele z naszych szkół organizując prelekcje czy happeningi antysmogowe.

Realizowane są również programy dotacji dla mieszkańców na ekomodernizacje prywatnych budynków mieszkalnych. Obecnie Gmina finansuje przygotowanie i pomaga w złożeniu przez mieszkańca wniosku o dotację na wymianę źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby, które składają wniosek o dofinansowanie pieca mogą się dodatkowo ubiegać o wsparcie finansowe na wymianę okien, drzwi oraz na ocieplenie budynku.

Mieszkańcy gminy Psary mogą także wnioskować o środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na wyminę starego źródła ciepła, a już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.