Automatyczny system nawadniania na stadionie w Strzyżowicach

Od października stadion sportowy LKS Jedność Strzyżowice posiada automatyczny system nawadniania. Przedsięwzięcie objęło również częściową niwelację terenu.

W ramach inwestycji zamontowano 24 zraszacze, z czego 8 pełnoobrotowych bezpośrednio na płycie boiska oraz 16 sektorowych, zlokalizowanych poza liniami bocznymi i końcowymi. Elektrozawory zraszaczy uruchamiane są za pomocą odpowiedniego sterownika, dzięki czemu możliwe jest podlewanie murawy w porze nocnej, bez udziału gospodarza obiektu. System automatycznego nawadniania posiada również radiowy czujnik deszczu, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych odpadów, których wysokość nie wymaga dodatkowego podlewania. Warto także wspomnieć, że woda zasilana jest w sposób dualny – z deszczówki zbieranej do specjalnie przystosowanej do tego studni oraz w razie potrzeby z sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie objęło również wyrównanie boiska, w tym niwelację terenu oraz rozłożenie darni trawnikowej.

Wykonawcą inwestycji była Szkółka Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika, a jej koszt wyniósł 58 410,60 zł.