Inauguracja Nowego Roku Kulturalnego

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oficjalnie rozpoczął nowy rok kulturalny 2021/2022. Podczas spotkania wręczono Rydwany Kultury - nagrody przyznawane za szczególny wkład i pracę na rzecz rozwoju kultury.

17 października w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku kulturalnego. Podczas spotkania zaproszeni goście mogli zapoznać się z tym, co udało się z realizować w poprzednim sezonie, a także poznać nową oferta zajęć. Niedzielna uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Rydwany Kultury osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kultury w gminie Psary. W tym roku symboliczne statuetki z rąk wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz p. o. dyrektora GOK Gminy Psary Magdaleny Hak otrzymali: Krystyna Kluszczyk - przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty oraz radna Rady Gminy Psary, Joanna Marcinowska - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Grażyna Słania - sołtys Strzyżowic.

Tego wieczoru publiczność mogła obejrzeć występ młodej wokalistki Zuzanny Hołubowskiej, popis sekcji akrobatyki artystycznej działającej przy GOK Gminy Psary oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu duetu Pedro y Mari (Maria Kudełka-Gonet i Piotr Kudełka), przy akompaniamencie saksofonisty Andrzeja Martinsona.