Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

efs

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
• zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
• utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
• szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
• doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
• wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: - 23 050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz - do
2 600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W terminie naboru, należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?
https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]
TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sm plakat png