Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary

W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej, odbyły się 12 października w sali bankietowej w Psarach.

Podczas spotkania Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, podsumował pracę gminnej oświaty podczas przedstawienia krótkiej prezentacji multimedialnej. Następnie wójt wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych Krystyną Kluszczyk, przeszli do przekazania gratulacji, nagród i wyróżnień dla nauczycieli gminnych szkół.

W tym roku nagrody Wójta Gminy Psary otrzymali następujący dyrektorzy placówek oświatowych: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Małgorzata Barańska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Joanna Marcinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Beata Polaniecka.

Podziękowania za owocną pracę i trud włożony w kierowanie placówkami oświatowymi otrzymali wicedyrektorzy: wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach Aleksandra Janicka, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Agnieszka Regulska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach Dorota Haczyk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Dorota Konieczny, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Jolanta Ciastoń.

Tegorocznymi nagrodami Wójta Gminy Psary uhonorowani zostali także nauczyciele: Marlena Walczyk i Monika Skotarska ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Anna Łata i Magdalena Trzcionka ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, Elżbieta Niedbała i Bożena Nobis-Siudak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach, Ewa Korzus i Agnieszka Regulska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Agnieszka Barańska-Białas i Dorota Haczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach.

Gratulacje za uzyskanie w 2021 roku kolejnego stopnia awansu zawodowego trafiły do: pedagogów, którzy po zdaniu egzaminu uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego: Anny Łubowskiej i Katarzyny Gwiazdy.

Podziękowania dla osób, które pracowały na rzecz oświaty w gminie Psary i przeszły na emeryturę otrzymały: Ewa Zawadzka główna księgowa ZSP nr 2 w Sarnowie, Alicja Kleszcz woźna oddziałowa w przedszkolu w Sarnowie, Halina Faba woźna oddziałowa w przedszkolu w Sarnowie, Anna Łaszewska główna księgowa (jeszcze wtedy) SP w Psarach, Małgorzata Bebel nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ZSP nr 1 w Strzyżowicach, Grażyna Flak intendentka w przedszkolu w Strzyżowicach, Kazimiera Kozieł - nauczycielka wychowania przedszkolnego w SP w Dąbiu, Jolanta Krasoń woźna w SP w Dąbie oraz Romualda Kułach stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej jednostek oświatowych w Urzędzie Gminy Psary.

Na zakończenie obecny oraz emerytowany prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Psarach Robert Białek i Jan Kraśkiewicz wraz z przedstawicielem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania Ziemi Będzińskiej Krzysztofem Kopką złożyli życzenia i przekazali gratulacje wszystkim nauczycielom oraz emerytowanym pracownikom.

Dzień Edukacji Narodowej, jest świętem wszystkich pracowników oświaty, w związku z tym życzymy wszystkim dużo szczęścia oraz radości. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie i profesjonalizm, które wkładacie w nauczenie i wychowanie młodego pokolenia, przyniesie Państwu wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.