Przy szkole w Dąbiu powstaje nowoczesny plac zabaw

W lipcu rozpoczęła się budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Warto wspomnieć, że inwestycja, której wartość wynosi ponad 400 tys. zł zostanie wsparta dotacją sięgającą 60 tys. zł.

Aktualnie trwa demontaż istniejącego placu zabaw oraz jego ogrodzenia, a już wkrótce na powierzchni 550 m² wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia oraz zostaną zamontowane urządzenia, które nadadzą temu miejscu niepowtarzalny wygląd i funkcjonalność. Nie zabraknie dużego i małego zestawu zabawowego, karuzeli, huśtawek, bocianiego gniazda oraz urządzenia street workout. Dodatkowo zamontowane zostaną piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna, a cały teren zostanie ogrodzony.

Przedsięwzięcie zostanie wsparte finansowo

28 czerwca 2021 r. radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji dla gmin z województwa śląskiego na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej wybrane gminy mogą zrealizować zadania służące podnoszeniu komfortu życia ich mieszkańców oraz zwiększaniu atrakcyjności wybranych obszarów wiejskich województwa śląskiego. Dotacja celowa na budowę placu zabaw, którą otrzymała Gmina Psary wynosi 60 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 403 317 zł, a Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa. Zgodnie z umową prace zakończą się we wrześniu tego roku.