Pracownik ZUS pomoże w przesłaniu wniosku Dobry start

W związku z wprowadzonymi zmianami do programu Dobry start zmieniły się zasady składania wniosków o przyznanie świadczenia Dobry start. 11 sierpnia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach będzie można skorzystać z pomocy w założeniu konta i przesłaniu wniosku.

11 sierpnia w godz. 10:00-14:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach, pracownik ZUS będzie służył pomocą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych oraz elektronicznym przesłaniu wniosku. Wszystkie osoby, które zechcą w ten sposób założyć konto, muszą mieć przy sobie:

- dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- adres poczty mailowej,
- telefon, na który przyjdzie hasło do logowania.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu Dobry start. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.