Nowy garaż na stadionie Błękitnych Sarnów

W ubiegłym miesiącu, na terenie stadionu Klubu Piłkarskiego Błękitni Sarnów postawiono nowy blaszany garaż, w którym będzie przechowywana kosiarka i sprzęt. Utwardzono również teren wokół niego.

W lipcu zakończyły się prace związane z montażem nowego blaszanego garażu o powierzchni 36 m² oraz utwardzeniem kostką betonową terenu wokół niego na terenie stadionu KP Błękitnych Sarnów. Wykonana została również pochylnia z kostki betonowej, umożliwiająca parkowanie kosiarki, która ze względu na brak odpowiedniego miejsca parkowana była dotychczas poza terenem klubu. Garaż posłuży również jako magazyn na sprzęt wykorzystywany przez piłkarzy.

Prace wykonane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, a ich koszt wyniósł 20 340,81 zł.