Nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Psary

Od 1 sierpnia 2021 r. zmienia się stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zachęcamy do zapoznania się z informatorem znajdującym się w Głosie Gminy Psary lub jego wersją elektroniczną pod linkiem → INFORMATOR, w którym wyjaśnione są przyczyny podwyżek oraz podane zostały nowe stawki.

Za wysokość stawki w znacznym stopniu odpowiadają odbierane sprzed posesji bioodpady, dlatego zachęcamy osoby, które do tej pory nie kompostowały, by złożyły nową deklarację i zaczęły samodzielnie zagospodarowywać odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku. Na kolejnych stronach informatora umieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące kompostowania. Dla osób, które chcą zrezygnować z odbioru bioodpadów sprzed swoich posesji i zacząć je kompostować w przydomowym kompostowniku umieściliśmy formularz deklaracji oraz wzór jak należy go wypełnić. Nową deklarację składają TYLKO te osoby, które do tej pory nie kompostowały, a chcą zacząć. Natomiast Ci, którzy już kompostują lub którzy w dalszym ciągu nie chcą, nie składają nowej deklaracji. W informatorze znajdują się także informacje o uldze dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Informujemy również, że w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 21 lipca będą doręczane zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru przez kurierów i Pocztę Polską.

INFORMATOR