ZTM informuje o zmianach w kursowaniu linii autobusowych

ZTM informuje, że w związku z koniecznością wykonania warstw bitumicznych na fragmentach DW 913, konieczne będą całkowite wyłączenia z ruchu poszczególnych fragmentów tej drogi w dniach 14-16 lipca. Prowadzone prace skutkują zmianami w kursowaniu linii autobusowych 104, 107, 200, 125 i 67.