Poświęcenie wozów strażackich

3 lipca nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w 2019 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach oraz w 2020 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Wartość obu pojazdów wyniosła ponad 1,6 mln zł.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz złożenie meldunku przez Dowódcę Uroczystości dh. Marcina Czaplę reprezentującemu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendantowi Powiatowemu PSP w Będzinie mł. brygadierowi Arkadiuszowi Sperze.

Po meldunku, podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu przez orkiestrę hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes OSP Dąbie Marcin Wilczek przywitał gości, następnie głos zabrali Komendant Gminny druh Tomasz Kot oraz Naczelnik OSP Dąbie druh Damian Jaworek.

Wozy poświęcone zostały przez Kapelana Powiatowego Związku OSP RP w Będzinie ks. Janusza Rakoczego, ks. Proboszcza Jana Piekarskiego z Psar oraz ks. Proboszcza Edwarda Kołomańskiego z Dąbia. Formalnego przekazania dokonał reprezentujący Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy PSP w Będzinie mł. brygadier Arkadiusz Spera oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń poprzez oddanie kluczyków i dowodów rejestracyjnych naczelnikom OSP Psary i OSP Dąbie.

Ten szczególny dzień był również wyjątkową okazją na wręczenie odznaczeń dla druhów.

Uchwałą Południowej Komandorii Mazowieckiej Odznaki św Floriana Mazovia Krzyż św. Floriana przyznano:

1. Druhowi OSP Myślenice-Zarabie Marianowi Łętosze,
2. Prezesowi OSP Psary Dariuszowi Kościńskiemu,
3. Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP RP Tomaszowi Kotowi,
4. Wójtowi Gminy Psary Tomaszowi Sadłoniowi.

Odznaczenia wręczył przedstawiciel Kapituły Św. Floriana Komandora Jana Stadnickiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. brygadier Arkadiusz Spera.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyznano:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1. Przemysławowi Kubicy,
2. Halinie Niedbale,
3. Jerzemu Niedbale,
4. Kazimierzowi Pierzchale – pośmiertnie,
5. Krystynie Tabor.

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
1. Andrzejowi Flakowi,
2. Marcinowi Gwóździowi,
3. Jacentemu Kubicy,
4. Michałowi Kusiowi.
5. Dariuszowi Kościńskiemu,
6. Krzysztofie Niedbale,
7. Łukaszowi Rachwałowi,
8. Tomaszowi Sadłoniowi,

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1. Piotrowi Biegańskiemu,
2. Grzegorzowi Czapli,
3. Marcinowi Czapli,
4. Bartoszowi Grząsiowi,
5. Marcinowi Kocotowi,
6. Piotrowi Kocotowi,
7. Grzegorzowi Kusiowi,
8. Pawłowi Niedbale,
9. Michałowi Rachwałowi,
10. Marcinowi Wilczkowi,
11. Mateuszowi Wnukowi.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyznano:

„Odznakę za zasługi dla pożarnictwa powiatu będzińskiego”
1. Józefowi Bijakowi,
2. Edwardowi Mańce,
3. Krystynie Tabor.

Postanowieniem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaki „Strażak wzorowy” nadano:
1. Krzysztofowi Białasowi,
2. Klaudii Borowskiej,
3. Michałowi Dyszemu,
4. Paulinie Gwóźdź,
5. Roksanie Madej,
6. Karolinie Marczewskiej.

Postanowieniem Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” nadano:
,,Złota odznaka MDP”
1. Jakubowi Jaworkowi.

,,Srebrna odznaka MDP”
1. Oliwii Dziedzic,
2. Patrykowi Pawlikowi,
3. Alicji Sikorze.

,,Brązowa odznaka MDP”
1. Borysowi Boryce,
2. Magdalenie Gwóźdź,
3. Maciejowi Lisowi,
4. Jakubowi Marcinkowskiemu,
5. Piotrowi Nagłemu,
6. Markowi Niedbale,
7. Emilii Olesiak,
8. Oliwierowi Olesiakowi,
9. Weronice Olesiak,
10. Magdalenie Waludze.

Odznaczenia wręczyli Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zdzisław Banaś, Wójt Gminy Psary, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tomasz Sadłoń oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. brygadier Arkadiusza Spera.

Po zakończeniu wręczania odznaczeń strażacy złożyli podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowane były w pozyskanie środków i pomogły w zakupie samochodów.

Przypomnijmy, że nowy pojazd marki Iveco Eurocargo z napędem 4x4, który pojawił się w OSP Psary zastąpił wysłużonego 38-letniego Stara 266 i był pierwszym takim wozem w jednostce. Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wyniósł blisko 760 tys. Zł, z czego: 254 tys. zł to dotacja z budżetu państwa dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), 120 tys. zł dofinansowanie z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 100 tys. zł zgromadzono w ramach własnych środków OSP w Psarach, a 250 tys. zł pochodzi z budżetu gminy Psary, w tym 36 tys. zł z funduszu sołeckiego. Gmina Psary przekazała również dotację w wysokości 55 tys. zł, w ramach której nowy wóz bojowy został wyposażony w odpowiedni sprzęt.

Dla OSP Dąbie, MAN TGM 18.320. to pierwszy fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy, który nabyła jednostka od momentu jej powstania w 1927 roku. Kwota zakupu nowego wozu wyniosła 880 tys. zł i została pokryta z: 3 funduszy sołeckich, sołectw: Dąbie – 25 tys. zł, Malinowice -10 tys. zł i Brzękowice zł – 23 tys. zł, środków własnych Urzędu Gminy – 262 tys. zł oraz środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 560 tys. zł. Warto również podkreślić, że oprócz fabrycznych rozwiązań do auta zamontowano także moduły indywidualnie dostosowane do zasobów sprzętowych, którymi dysponuje jednostka. W ten sposób w jednym, nowym wozie udało się pomieścić całość sprzętu potrzebnego do akcji, co podczas użytkowaniu poprzedniego auta nie było możliwe.

Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na podziękowania i gratulacje od zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. wójt Tomasz Sadłoń, który podkreślił, jak ważny i radosny jest to moment dla całej społeczności lokalnej. - Dziś spełniają się marzenia pokoleń strażaków, w jednostkach, których historia sięga blisko 100 lat, pojawiają się pierwsze nowe wozy bojowe. Samochody dokładnie takie jak chcieliście, zaprojektowane tak, by mogły jak najlepiej służyć mieszkańcom naszej gminy, ale również innym, którym nieustająco niesiecie pomoc – dodał wójt.

Samorząd Gminy Psary od lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, modernizuje remizy, wyposaża jednostki w odpowiedni sprzęt i pomaga w zakupie nowych wozów. Od 2015 r. nowe pojazdy pojawiły się już w Górze Siewierskiej, Strzyżowicach, Preczowie, Goląszy-Brzękowicach, Psarach i Dąbiu. W tym roku planowany jest zakup nowego samochodu do OSP Sarnów.