Warsztaty w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie"

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki będą uczestniczyć w warsztatach/pracowniach: krawieckiej lub projektowania i konstrukcji technik krawieckich lub profesjonalnej obsługi klienta. Prace będą wykonywane pod opieką instruktora nauki zawodu.

Pierwszą formą wsparcia jaką otrzymają osoby będzie przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego. Podczas udziału w warsztatach osoby biorące w nich udział  otrzymają także wsparcie psychologa oraz coacha, będą także uczestniczyć w grupowych warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Udział w warsztatach będzie trwał: 1 miesiąc okresu próbnego oraz 11 miesięcy okresu właściwego. Za udział w pracowniach osoby otrzymają świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych oraz ciepły posiłek. W projekcie mogą wziąć udział osoby zarejestrowanie z PUP jak tez osoby nie zarejestrowane, mogą być też osoby z niepełnosprawnościami.

Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych wramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie”

Plakat1

Ulotka sztr 1

ulotka str 2