Informacja o odstrzale redukcyjnym dzików

Wójt Gminy Psary informuje, że na terenie Gminy Psary, od dnia 14.06.2021 r., jest wykonywany odstrzał redukcyjny dzików.

Odstrzały odbywać się będą na terenach zielonych wyłączonych z obwodów łowieckich, w szczególności na terenach sołectw:

-Góra Siewierska (okolice ulic: Górna, Kościuszki, Leśna)
-Preczów (okolice ulic: Skowronków, Polna, Szkolna, Sosnowa)
-Gródków (okolice ulic: Górna, Leśna, Kolejowa)
-Psary (okolice ulic: Szkolna, Gródkowska, Leśna)

Odstrzał będzie realizowany do końca 2021 roku na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego nr WśiL.6150.0013.2020 z dnia 17.05.2020 roku. W/w odstrzał prowadzony będzie przez doświadczonych myśliwych, uprawnionych do wykonywania polowania.

Myśliwi będą ubrani w specjalne odblaskowe kamizelki z napisem „odstrzał redukcyjny”.

Odstrzał redukcyjny ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzi oraz mienia przed szkodami i zagrożeniem ze strony dzików.

Upraszamy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.