ZTM informuje o zmianach w kursowaniu linii autobusowych

ZTM informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Dębowej w Preczowie, w dniach 11-14 czerwca, nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu. Prowadzone prace skutkują zmianami w kursowaniu linii autobusowych nr 242 i 243.

11

22