Przedłużenie oraz zmiany w zasadach bezpieczeństwa

Sytuacja epidemiczna jest nadal trudna, dlatego rząd zdecydował o utrzymaniu obowiązujących dotychczas obostrzeń do 25 kwietnia. Wyjątkiem są hotele, gdzie obostrzenia będą obowiązywały do 3 maja włącznie.

Hotele, żłobki i przedszkola sport

- hotele – pozostają zamknięte do 3 maja włącznie,
- żłobki i przedszkola – zostaną otwarte od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci,
- sport – działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywa się bez udziału publiczności. Pozostają zamknięte m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Od 19 kwietnia będzie możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Sport na świeżym powietrzu – limit do 25 osób.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa pozostają bez zmian.

sm Ey6 n1fWQAA8h4m

sm Ey7BaapXEAAOArv

sm Ey7CG0tXIAEESMF

sm Ey7ExiyXEAYR8CM