Trwa nabór ofert do programu „Aktywni plus”

Do 26 marca trwa nabór w konkursie ofert do programu „Aktywni plus”.

„Aktywni plus” to Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych na lata 2021–2025, który zastąpił zakończony wraz z rokiem 2020 Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, czyli ASOS.

Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą się w ramach niego ubiegać o dofinansowanie sięgające od 25 tys. zł do 250 tys. zł (wymagany wkład własny - co najmniej 10% wartości dotacji).

Szczegóły na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/trwa-nabor-ofert-do-programu-aktywni-plus-pytania-i-odpowiedzi