Zakaz wstępu na plac budowy Centrum Edukacji Ekologicznej

Szanowni mieszkańcy przypominamy, że teren przy ul. Złotej w Górze Siewierskiej, gdzie powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej to nadal plac budowy. Na ogrodzony i oznaczony jako teren budowy obszar nie mają wstępu osoby nieupoważnione.

Plac budowy to szczególne miejsce, które stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Wejście na ogrodzony teren wieży widokowej jest nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne.

Warunkiem bezpiecznego korzystania z Zagłębiowskiego Parku Linearnego będzie pozytywny odbiór techniczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Bardzo prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i nie wchodzenie na plac budowy. Takie zachowanie skutkuje łamaniem prawa oraz narażaniem swojego zdrowia i życia poprzez korzystania z obiektu, który nie został oddany do użytku. Jednocześnie informujemy, że wkrótce rozpocznie się drugi etap robót budowlanych.

sm 158466059 195409832338022 7456429780182878957 n