Liczne zachorowania i potwierdzone przypadki COVID-19 wśród pracowników urzędu

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zachorowaniami i potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum.

Szanowni Państwo, wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach pojawiło się nowe ognisko koronawirusa. Obecnie zostało potwierdzonych 7 przypadków COVID-19, a nieobecnych z powodu izolacji lub kwarantanny jest 13 spośród 56 pracowników Urzędu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i opóźnienia w załatwianiu spraw, szczególnie dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Przedsięwzięć Publicznych, w tym między innymi: wydania zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego, wydania wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawania zezwoleń na wycinkę drzew oraz nadania numeru porządkowego domu. Obecnie wszyscy pracownicy Wydziału z powodu izolacji lub kwarantanny są nieobecni. W związku z powyższym terminy załatwiania wszelkich spraw realizowanych przez Wydział Przedsięwzięć Publicznych zostaną przedłużone.

Uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum i załatwiania spraw drogą telefoniczną i elektroniczną. W sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do urzędu interesanci będą wpuszczani maksymalnie na 15 minut, pojedynczo, w maseczkach ochronnych, po zdezynfekowaniu rąk i po zmierzeniu temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami choroby nie będą wpuszczane do budynku urzędu.

W trosce o Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń. Za utrudnienia przepraszamy.