Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej gminy otrzymała zawiadomienia o prowadzonych czynnościach oraz terminach spotkań, na których będą ustalane przebiegi granic działek.

Spotkania będą się odbywać od 17 do 25 marca 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w nich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Odpowiedzialnym i właściwym do zgłaszania wszelkich uwag jest zlecające prace Starostwo Powiatowe w Będzinie. W razie pytań prosimy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Będzinie pod numerem telefonu 32 368 08 00 lub Wykonawcą prac – firmą GeoTech Michał Śliwiński pod numerem telefonu 884 304 474.

Informacja Starosty Będzińskiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdują się na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl/693