Przedłużony konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”

Informujemy, że termin zgłaszania się do czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” przedłużony został do 31 maja 2021 r.. Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs skierowany jest do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy w trakcie 2020 r. i 2021 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić i przesłać do urzędu gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem której można również wysłać wspomniany formularz.

W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję realizacji celu publicznego za kwotę 25 000 zł. Środki na wykonanie zwycięskiego pomysłu zostały zabezpieczone w budżecie gminy Psary na 2021 r. Pieniądze pochodzące z rozliczonych na terenie gminy Psary podatków, przeznaczone będą na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze spośród nadesłanych pomysłów.

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły jeden z poniższych warunków:
a. w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku podatkowym 2019 i 2020 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary;
b. po złożeniu rocznego zeznania podatkowego za 2019 i 2020 rok do dnia zamknięcia konkursu złożyły w Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony formularz ZAP-3,aktualizujący miejsce zamieszkania i wskazały w nim aktualne miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary.
c. w okresie od dnia 10 luty 2020 r. do dnia zamknięcia konkursu zameldowały się na pobyt stały w gminie Psary.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Oprócz satysfakcji z realizacji wybranego zadania publicznego o wartości 25 000 zł na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Pięciu autorów najciekawszych i najwyżej ocenionych pomysłów otrzyma nagrody w postaci tabletu.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy, że blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych trafia z powrotem z budżetu państwa do budżetu gminy, w której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do płacenia podatku dochodowego, to dzięki tym pieniądzom utrzymujemy wysoki poziom szkół i przedszkoli, oświetlamy i remontujemy drogi, utrzymujemy komunikację autobusową, czy wreszcie budujemy nowe drogi, chodniki, sieć wodociągową oraz boiska, place zabaw czy jak w ubiegłym roku nowy żłobek i przedszkole w Psarach.

Regulamin IV edycji Konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek” (PDF)

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 23 grudnia 2020 roku (PDF)

ZAP-3

FORMULARZ KONKURSOWY

sm 149412816 257115822649705 779039934160670520 n

sm 148864820 506943320702335 138913352835884752 n

sm 149314344 436408717466386 396134047012206048 n