Kanalizacja przede wszystkim

Nadszedł przełomowy moment dla jednej z największych gminnych inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej. Część terenu gminy została przyłączona do Aglomeracji Wojkowice, dzięki czemu będzie korzystała z wojkowickiej oczyszczalni ścieków, a Zakład Gospodarki Komunalnej zostanie przekształcony, by mieć większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

W 2015 roku na zlecenie psarskiego samorządu przygotowano szczegółowe opracowanie, które wskazywało najkorzystniejsze rozwiązanie problemu ścieków sanitarnych na terenie gminy. Najbardziej optymalna okazała się zbiorcza kanalizacja ciśnieniowa z gminną oczyszczalnią ścieków.

Do tej pory powstał model hydrauliczny kanalizacji ciśnieniowej dla całego terenu gminy oraz kompletna dokumentacja projektowa budowy pierwszego etapu przedsięwzięcia, które obejmuje 37 km sieci. Dodatkowo, w trakcie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w gminie Psary, systematycznie powstawały fragmenty sieci kanalizacyjnej, co w przyszłości pozwoli na nieinwazyjne podłączenie mieszkańców do kanalizacji, bez konieczności rozkopywania zmodernizowanych dróg. Do końca lipca 2020 roku wykonano blisko 5,5 km sieci za 2,6 mln zł.

Mieszkańcy gminy będą korzystać z wojkowickiej oczyszczalni ścieków

Bez wątpienia budowa zbiorczej kanalizacji ciśnieniowej oraz gminnej oczyszczalni ścieków to długoterminowa inwestycja, która wymaga wielomilionowych nakładów finansowych. Dlatego też, gdy pojawiła się szansa na zrzut ścieków sanitarnych z części gminy do oczyszczalni w Wojkowicach, psarski samorząd postanowił ją wykorzystać. By było to możliwe, konieczne było przyłączenie części terenu gminy Psary do Aglomeracji Wojkowice. Pod koniec ubiegłego roku uregulowały to uchwały Rady Gminy Psary i Rady Miasta Wojkowice. W związku z powyższym do 2023 roku planowana jest budowa kanalizacji w ulicach: Kolejowej, Irysów, Łącznej, Bocznej i Zwycięstwa w Psarach oraz Szosowej w Strzyżowicach, a także kolektora łączącego naszą gminę z oczyszczalnią w Wojkowicach. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 16 mln zł.

Dynamiczny rozwój i unowocześnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Korzystanie z Wojkowickiej oczyszczalni nie oznacza rezygnacji z budowy zbiorczej kanalizacji ciśnieniowej dla wszystkich mieszkańców oraz gminnej oczyszczalni ścieków. Niestety obecnie Gmina nie może liczyć na żadne zewnętrzne dofinansowanie tej potężnej inwestycji. Zaczęto więc szukać nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na przyspieszenie realizacji tego przedsięwzięcia. Powstała wielowariantowa koncepcja, która rekomendowała przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego. Radni Rady Gminy Psary poparli wniosek wójta i na listopadowej sesji zadecydowali o rozpoczęciu procesu przekształceniu ZGK. Spowoduje ono uzyskanie osobowości prawnej, dającej możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału oraz ubieganie się o środki pomocowe, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwiązanie to pozwoli nie tylko realizować zadania związane z budową systemu kanalizacji zbiorczej, ale także rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o nowe inwestycje i usługi dla mieszkańców.

Warto wspomnieć, że każda zdobyta dotacja dodatkowo odciąży budżet gminy, a to z kolei pozwoli na inwestowanie w rozwój innych, równie ważnych dla mieszkańców obszarów.

sm mapa kanalizacja