Wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odchodzi na emeryturę

28 stycznia, podczas XXVIII sesji Rady Gminy Psary, odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Anny Nagły, która z końcem stycznia przeszła na emeryturę.

Anna Nagły swoją przygodę z psarskim samorządem rozpoczęła w 1985 r., a następnie kontynuowała ją od 1992 r. w ośrodku kultury, początkowo jako instruktor kulturalno-wychowawczy, a następnie kierownik świetlicy w Dąbiu. W 2011 r. objęła stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Od wielu lat Anna Nagły jest członkiem i kierownikiem artystycznym zespołu śpiewaczego Dąbie. Angażuje się również w przeróżne inicjatywy kulturalne i społeczne na terenie gminy Psary.

W imieniu władz samorządowych gminy podziękowania i wyrazy wdzięczności za wieloletni, nieoceniony wkład pracy na rzecz rozwoju kultury Psar złożyli wójt Tomasz Sadłoń i przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica.