Zimowe utrzymanie dróg w gminie Psary

Koordynatorami akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Psary są:

Waldemar Gwiazda – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych – tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24,

Telefon do dyspozytora (dostępny całodobowo) – 609 066 668.

Firmą odpowiedzialną za utrzymanie dróg gminnych w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 jest: „DROGREM” S.C. z Bytomia Łukasz Kyrcz, ul. Prusa 40/4, 41–902 Bytom.

Drogi powiatowe – zarządca:
Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 ROGOŹNIK, tel.: 32 287–75–19, 32 287–78–72 oraz fax. 32 287–78–85. Firma obsługująca prace na drogach powiatowych to: „DROGREM” S.C. z Bytomia.

Droga krajowa – zarządca:
Za drogę krajową nr 86 – na obszarze gminy Psary – odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt telefoniczny: 32 67–410–50. Droga będzie odśnieżana systemem patrolowym.

Droga wojewódzka – zarządca:
Za drogę wojewódzką nr 913 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609 Katowice, kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 32 781 92 11.

Wykaz dróg gminnych i powiatowych z podziałem na sołectwa:

Góra Siewierska
drogi gminne: ul. Kościuszki – odcinek od skrzyżowania ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku Brzękowic Wał; ul.1–go Maja; ul. Ogrodowa; ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z łącznikiem do DP i równoległa do stadionu); ul. Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota; ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; ul. Granitowa, ul. Dolomitowa; ul. Bazaltowa; ul. ul. Kalcytowa; ul. Diamentowa;
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic Górnych.

Dąbie
drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul. Kościelna – odc. od skrzyżowania lustra do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul. Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne droga do cmentarza.

Gródków
drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Poprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Spokojna; ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie (teren LP i PKP); ul. Dojazdowa;
drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.

Malinowice
drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodowa; ul. Brzozowa; ul. Bory; ul. Bukowa; ul. Belna (hektary); do posesji nr Belna 149; ul. Słoneczna; ul. Promienna
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska,

Psary
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Boczna; ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności; ul. Wspólna; ul. Kasztanowa; ul. Polna; ul. Reymonta; ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa; ul. Akacjowa; ul. Gródkowska;
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka,

Sarnów
drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul. Podgórna (od strony zachodniej DK 86), ul. Spacerowa; ul. Kamienna; ul. Jasna; ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; ul. Nowa; ul. Źródlana; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania z ul. Wiejską do Stacji Paliw); ul. Graniczna;
drogi powiatowe: ul. Główna; ul. Wiejska;

Strzyżowice
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa (równoległa do ul. Szosowej DW–913 w kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa (na wschód od ul. Parkowej – DP); ul. Żwirowa; ul. Sportowa;
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul. Belna; ul. 1 Maja.

Preczów
drogi gminne: ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej; ul. Sosnowa; ul. Górna; ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa; ul. Wiejska (od ul. Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków, ul. Polna (Ratanice), ul. Dębowa (przed przejazdem PKP, teren LP);
drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul. Dębowa; ul. Polna; ul. Szkolna odcinek od ul. Sosnowej S4718 do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów

Brzękowice
drogi gminne: Brzękowice Wał; Brzękowice Poddzwonek.

Ponadto drogami powiatowymi jest ciąg dróg:
Strzyżowice Biska – Brzękowice Dolne – Goląsza Dolna – Brzękowice Dolne – Dąbie
oraz
Góra Siewierska – Brzękowice Górne – Goląsza Górna – Dąbie Górne.

Wykaz dróg wojewódzkich i krajowych:
Droga wojewódzka nr 913 na terenie gminy Psary obejmuje:
Gródków – ul. Zwycięstwa, Psary – ul. Zwycięstwa, Strzyżowice – ul. Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.

Droga krajowa nr 86 na terenie gminy Psary przebiega przez: Sarnów (dotyczy również przejścia dla pieszych), Malinowice i Preczów.

W związku z częstymi interwencjami mieszkańców udostępniamy standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Psary:

Standard utrzymania dróg gminnych:
Psary / Strzyżowice ul. Graniczna – standard nr 3
Pozostałe drogi gminne – standard nr 4

140226785 395630501531450 4956040880197982079 n