Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” przybywa do Psar

Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców zainteresowanych dotacjami do termomodernizacji budynków, wymiany okien oraz piecy węglowych w ramach Programu „Czyste Powietrze” w dniu 15.09.2020 r. w godzinach od 15.00 - do 17.00 pod Urząd Gminy Psary.

Na parkingu przed budynkiem gminy będzie funkcjonować mobilne biuro Programu. Eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będą odpowiadać na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz co najważniejsze przyjmą oraz pomogą wypełnić wnioski o dotacje.

W celu złożenia wniosku na miejscu konieczna będzie
• obecności wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem
• obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej)

Wymagane dokumenty jakie należy dostarczyć do Mobilnego Biura to:
• numer księgi wieczystej nieruchomości w formacie KA1B/000000/0
• numer działki
• dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2019 ( można uzyskać np. w Urzędzie Skarbowym)
• numer rachunku bankowego

Ponadto należy znać powierzchnię użytkową budynku oraz jego rok oddania do użytkowania.

W przypadku niesprzyjającej pogody pracownicy WFOŚiGW będą udzielać informacji w sali nr 112 w budynku Urzędu Gminy (I piętro).

 

sm IMG 2813sm 2