XIII Sesja Rady Gminy Psary

24 listopada 2011r. o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad[nbsp] i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Psary.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
  1. Nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
  2. Ustanowienia stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad ich przyznawania.
  3. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2011 – 2016.
  4. Rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.
  5. Ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2012 rok.
  6. Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.
  7. Zmian w budżecie gminy na 2011r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica