m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

8 marca rusza rekrutacja do naszych przedszkoli

Na terenie gminy Psary funkcjonuje 5 przedszkoli: 3 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 2 w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Wszystkie placówki przedszkolne są wzorowo przygotowane na przyjęcie dzieci.

Funkcjonalne sale i nowoczesny sprzęt

Przedszkolne sale są funkcjonalnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Utrzymane w pastelowych barwach, ze starannie przemyślaną przestrzenią sprzyjają podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności. Znajdują się w nich tablice interaktywne, których użycie wspomaga proces dydaktyczny.

Bogata baza dydaktyczna

Placówki, dzięki doświadczeniu gminy i dyrektorów szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na doposażenie, posiadają bardzo bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują te, wspierające rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoce do terapii logopedycznej, ruchowej, do integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej.

Atrakcyjne otoczenia placówek

Przy każdym przedszkolu znajduje się nowoczesny plac zabaw, a dodatkowo dzieci mogą korzystać ze szkolnych boisk i urządzeń do rekreacji. W dwóch placówkach zajęcia mogą odbywać się również w tzw. zielonych pracowniach. Zielone tereny wokół szkół sprzyjają spacerom i innym aktywnościom fizycznym. Warto również wspomnieć, że dzieci poruszają się w bezpiecznej przestrzeni. Przedszkola posiadają nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego oraz systemy elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Ponadto w placówka pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zdecydowana większość nauczycieli posiada przynajmniej dwie specjalizacje zawodowe. Z powodzeniem są wdrażane programy własne umożliwiające rozwój dzieci w obszarach edukacji artystycznej, teatralnej, ruchowej, ekologicznej, zdrowotnej i informatycznej. Nauczyciele są wspomagani przez woźne oddziałowe oraz pomoce nauczyciela. Nasze przedszkola wyróżnia także realizowanie wielu projektów, w tym ogólnopolskich oraz zdobywanie certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia stron internetowych prezentujących pracę przedszkoli:
• Dąbie https://spdabie.psary.pl/
• Gródków https://spgrodkow.psary.pl/
• Psary https://pp.psary.pl/
• Sarnów https://sp.sarnow.pl/
• Strzyżowice https://przedszkolestrzyzowice.pl/

Zapraszamy do naszych przedszkoli!

Od 8 marca rusza I etap rekrutacji do wszystkich przedszkoli. Zachęcamy do skorzystania z wolnych miejsc w poszczególnych placówkach. Uczęszczanie dziecka do przedszkola w swoich miejscowościach sprzyja nawiązywaniu dobrych, przyjaznych relacji, które zaowocują dalszą edukacją w obwodowych szkołach. Mamy nadzieję, że nasze placówki znajdą uznanie u osób, które obecnie posyłają swoje pociechy do placówek na terenie gmin ościennych, co generuje dla gminy koszt w wysokości ponad 600 tys. zł rocznie.

Przedszkole w Dąbiu

Przedszkole w Gródkowie

Przedszkole w Psarach

Przedszkole w Sarnowie

Przedszkole w Strzyżowicach