Hodowla fasoli - projekt edukacyjny

04 styczeń 2022

Uczniowie klasy trzeciej 15 listopada założyli hodowlę fasoli.  

Do tego celu każdy uczeń przygotował słoik z wodą, na który położona została gaza i ułożone na nią zostały ziarna fasoli. Aby gaza nie zsunęła się, została przywiązana do słoika. Na niej leżało po kilka ziaren fasoli. Celem pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania. Dzieci prowadziły hodowle przez około 2 - 3 tygodnie według zaprezentowanej im instrukcji. Każdy z uczniów w karcie obserwacji odnotowywał kolejne etapy wzrostu rośliny. 

Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Trzecioklasiści potrafią założyć hodowlę rośliny, znają czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.