Projekt edukacyjny GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

24 wrzesień 2021

Przystępujemy do projektu edukacyjnego GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE– 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!