Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta

14 lipiec 2021

Informacja o wynikach naboru

 

    Informacja o wynikach naboru w Zespole Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach na stanowisko intendenta w przedszkolu. 

    Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Teresa Cieplińska zamieszkała w Brzękowicach Górnych.

 

                Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach

                                mgr Dorota Pronobis- Kościńska