Informacja o platformie edukacyjnej

13 październik 2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju.

W związku z możliwością zaistnienia sytuacji, w której może być w szkole wprowadzone nauczanie hybrydowe (część klas objętych nauką zdalną) informujemy, że kadra pedagogiczna jest wdrażana do pracy zdalnej. Dokonano wyboru zintegrowanej platformy edukacyjnej, która pozwoli skoncentrować pracę w jednym miejscu. W przypadku pracy zdalnej będziemy pracować z pakietem G Suite firmy Google. Uczniowie na lekcjach informatyki zostaną przeszkoleni i przygotowani do obsługi w/w narzędzi.