Zdrowy styl życia - to dzisiejsza moda

07 grudzień 2019

Kolejny już rok uczniowie klasy II a realizują ogólnopolski program: ”Zdrowo jem, więcej wiem!”. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania, przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych oraz wskazywanie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. W pierwszym, jesiennym etapie programu uczniowie nie tylko zgłębiali wiedzę na te tematy, ale prowadzili szereg działań. W klasie, z pomocą rodziców, z przyniesionych warzyw i owoców wykonywali smaczne i zdrowe soki, surówki i musy. Podczas prac zespołowych wykonywali zadania mające na celu uporządkowanie wiedzy na temat wartości odżywczych warzyw i owoców. Zajmowali się również tworzeniem klasowych książek : „Klasowa księga owocowo - warzywnych historyjek”, „Zagadki owocowo - warzywne”, „Mój owocowo - warzywny tydzień”. Ponadto odbyły się różne konkursy: konkurs sprawnościowy „Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem”, konkurs na Króla i Królową Warzyw i Owoców, itp. Podczas realizacji programu uczniowie dzielili się zdobytą wiedzą z rodzicami oraz uczniami innych klas, przekazując ulotki, czytając swoje prace oraz organizując gazetkę tematyczną.