Profilaktyczny piątek

02 grudzień 2019

Profilaktyczny piątek

Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji, tolerancji oraz poszanowania praw innych to główny cel warsztatów i przedstawień profilaktycznych, które odbyły się w naszej szkole w ramach projektu „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.

Podczas warsztatów „Nie jestem inny” uczniowie pogłębili wiedzę na temat tolerancji, konsekwencji jej braku oraz szkodliwego działania stereotypów. Nauczyli się jak unikać nietolerancyjnych zachowań, wczuć się w potrzeby i uczucia innych oraz jak umiejętnie wyrażać własne zdanie.

Spektakl „Czy mam prawo do ..” poruszył zagadnienia praw i obowiązków. Pokazał młodym widzom jak źle interpretowana wolność słowa, prawo do wypowiedzi i brak poszanowania dla tajemnicy korespondencji może krzywdzić otoczenie.

Najmłodsi oglądali bajkę o zasadach dobrego zachowania i wartościach. Spektakl „W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie” pod postaciami zwierząt dał podpowiedź jak można zmienić złe nawyki jakimi są lenistwo, kłamstwo czy zarozumialstwo.