Fizjoterapeuta - bezpłatna diagnoza

26 listopad 2019

W najbliższym czasie w naszej szkole wykwalifikowany fizjoterapeuta będzie przeprowadzał bezpłatną diagnozę  postawy ciała dzieci z klas „0”, I, II i III. Badanie będzie wykonywane aparaturą do komputerowej oceny postawy ciała. Jest ono nieinwazyjne, obiektywne i bardzo dokładne. Polega  na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii. Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Poza diagnostyką postawy ciała, dzieci będą miały także przebadane stopy podoskopem. Po badaniu każdy rodzic otrzyma w wersji papierowej i na płycie CD opis, komentarz i ewentualnie zestaw ćwiczeń oraz zalecenia dalszego leczenia. Rodzice nie będą ponosić żadnych opłat za badania. Ich koszt w całości pokryje gmina Psary.

 

Przebieg badania

  1. Na ciele osoby badanej zaznacza się wszystkie punkty charakterystyczne.
  2. Osoba badana staje w wyznaczonym miejscu, tak aby znaleźć się w polu widzenia kamery, a jej obraz jest bezpośrednio widoczny na ekranie komputera.
  3. Z kilkudziesięciu kolejnych zdjęć rejestrowanych automatycznie w pamięci wybiera się ujęcie odpowiadające prawidłowemu ustawieniu pacjenta.
  4. Na podstawie zapamiętanego obrazu i wprowadzonych danych pacjenta komputer umożliwia uzyskanie trójwymiarowych współrzędnych badanej powierzchni i jednocześnie oblicza parametry określające postawę ciała w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej wraz z graficznym przedstawieniem wyników.
  5. Komputer drukuje wyznaczone parametry i rysunki.

 

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udziału dzieci w badaniach. Proszę pilne wypełnić i odnieść do szkoły zgody. Dokładny termin badania przekażemy Państwu w kolejnej informacji.