Pomagamy zwierzętom

12 listopad 2019

 

W ramach akcji zbiórki żywności dla psów zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu, 7 listopada odbył się wyjazd do Hotelu i schroniska dla Zwierząt w Górze Siewierskiej „PsiArek”. Uczniowie bardzo chętnie przynosili karmę, koce, miski oraz zabawki, które zostały przekazane przez wolontariuszy z naszej szkoły. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w prelekcji na temat zachowania zwierząt w sytuacjach trudnych przez właściciela schroniska, który jest behawiorystą. Pobyt ten dostarczył dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. Na pewno wolontariusze powrócą tam nie jeden raz…….