Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

31 październik 2019

 

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Dorocie Pronobis – Kościńskiej szczególnego wyróżnienia, jakim jest otrzymanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor to osoba, która z wielką pasją i ogromnym zaangażowaniem skutecznie zarządza Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Strzyżowicach. Należy dodać, iż tego typu nagrody otrzymują pedagodzy, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podejmują działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.