Bezpieczna droga - spotkanie z policjantem

13 wrzesień 2019

 

 

 

 

4 września 2019r. uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Prelekcja dotyczyła przypomnienia i omówienia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Na zakończenie spotkania dzieci mogły uzyskać odpowiedzi na pytania, które zrodziły się w czasie pogadanki.