Iga Mścichowska i Tomasz Mikielka laureatami wojewódzkiego konkursu literackiego

07 czerwiec 2019

Uczniowie klasy Vb - Iga Mścichowska i Tomasz Mikielka - mogą się pochwalić wyjątkowym sukcesem. Oboje zostali laureatami wojewódzkiego konkursu literacko – plastycznego „Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości” org. przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie komiksu związanego z wybranym przez autora pracy zawodem. Każda praca (składająca się z 4 plansz) musiała uwzględniać m. in. wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje kandydata do wybranego zawodu, warunki wykonywania pracy, możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia. Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolny, rejonowy (na poziomie Delegatury w Kuratorium Oświaty) i wojewódzki, do którego nasi uczniowie nie tylko się zakwalifikowali, ale zdobyli na tym etapie zaszczytne miejsca: Iga - I miejsce , Tomasz – II miejsce. Gratulujemy! Warto dodać, iż w komiksach zaprezentowali swoje przyszłe zawody: Iga – malarka, Tomasz – technik samochodowy. Laureaci zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas II Festiwalu Zawodów, które odbędzie się 12 czerwca w Koszęcinie.