Dzień Górnika

05 grudzień 2018

Dzień Górnika

„Górniku, górniku dzisiaj Twoje święto” - takimi słowami piosenki uczniowie z klas I – III powitali górnika zaproszonego z okazji Barbórki. Dzieci miały okazję zobaczyć górnika w galowym mundurze. Dowiedziały się o różnych kolorach piór przy czako i rodzajach odznaczeń. Rozmowa z górnikiem była wzbogacona prezentacją multimedialną, na której pan zamieścił zdjęcia kopalni, szybu, klatki, kombajnu, wagoników oraz ciężkiej pracy górników przy wydobyciu węgla. Dzieci były bardzo zainteresowane, zadawały wiele pytań,  na które górnik chętnie odpowiadał. Niemałą atrakcją były lampy górnicze, które dzieci mogły z bliska pooglądać oraz szpada i kilofek. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny oraz złożyli panu życzenia i wręczyli laurki i kwiaty.