Lekcje języka polskiego w Bibliotece Publicznej w Strzyżowicach

03 grudzień 2018

 

 

Lekcje języka polskiego w Bibliotece Publicznej w Strzyżowicach

 

Uczniowie naszej szkoły realizują lekcje z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w Bibliotece Publicznej w Strzyżowicach. Nauczyciele klas I – III oraz poloniści we współpracy z panią bibliotekarką Joanną Bloch opracowali harmonogram zajęć dla klas I – VII z uwzględnieniem treści programowych danej klasy.

Celem zajęć jest zdobywanie przez uczniów określonych wiadomości i wyrabiania umiejętności służących samodzielnemu poszukiwaniu potrzebnych informacji w dokumentach bibliotecznych za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego. Zajęcia te mają również na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem. Realizacja treści programowych odbywa się nie tylko na lekcjach z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, lecz także poprzez inne formy np. apele, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie.