Program Erasmus "Drzewo - symbol natury".

07 listopad 2018
 
Program Erasmus "Drzewo - symbol natury".
 
Program Erasmus + we współpracy ze szkołą w Hiszpanii nabiera tempa. 
Udało się nam wykonać pierwsze zadanie jakim jest drzewo - symbol natury. Na naszym drzewie zawisły karteczki z hasłami apelującymi o ochronę środowiska, gdyż to jest temat naszego projektu. Hasła w ojczystym 
i obcym języku są dziełem uczniów klasy VII.
Nasze drzewo ma charakter symboliczny. Lewa strona symbolizuje piękną i zdrową przyrodę - prawa obumierającą , zdewastowaną przez człowieka. Umieściliśmy drzewo przy wejściu do szkoły, aby zwrócić uwagę uczniów i rodziców na ważność działań ekologicznych, bo zdrowa przyroda to zdrowy człowiek. Symbol drzewa związany jest również z obchodzonym każdego roku Świętem Drzewa, przypadającym 10 października. W przedszkolu i szkole organizowane są akcje i konkursy nawiązujące do tego święta. Nasza szkoła ma na koncie trzy ogólnopolskie nagrody za działalność ekologiczną uświadamiającą mieszkańcom Strzyżowic konieczność dbania o czystość lasów, ochroną starych drzew i nasadzeń nowych.