W oczyszczalni ścieków

07 październik 2018

 

W oczyszczalni ścieków.

Dnia 4 października 2018r. uczniowie z klasy II i III uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie. Wycieczka miała na celu rozwijanie postaw proekologicznych, uzmysłowienie uczniom skutków zanieczyszczenia wody, uzasadnienie celowości budowania oczyszczalni ścieków i poszanowanie zasobów środowiska. W trakcie zwiedzania oczyszczalni zapoznaliśmy się z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków . W praktyce zobaczyliśmy jak wygląda pierwsza faza -  mechaniczna oraz kolejne: biologiczna i chemiczna oraz zastosowanie technologii służącej do pozyskiwania biogazu, a w następnej kolejności energii elektrycznej. Pani Agnieszka Jońca – Makówka, która służyła  za przewodnika zwróciła nam szczególną uwagę na to, że toaleta to nie kosz na śmieci. Uczulała nas, żeby nie wrzucać patyczków do uszu, płatków kosmetycznych i innych odpadów higienicznych. Udając się na tą wycieczkę przede wszystkim spodziewaliśmy się nieprzyjemnego zapachu. Na miejscu okazało się, że oczyszczalnia to nowoczesny obiekt sterowany komputerami, a obsługa  procesu technologicznego oczyszczania ścieków wcale nie jest nieprzyjemną pracą.
Zajęcia okazały się bardzo interesujące i wycieczkę uważamy za bardzo udaną.